ОТПАДНА ХАРТИЈА

НУТРИВЕТ ® ги поврзува понудата и побарувачката во бизнисот со отпадна хартија.
Благодарение на нашата мрежа, имаме пристап до отпадна хартија од сите класи вклучени во списокот EN 643 класи на отпадна хартија и можеме да ги обезбедиме сите видови хартија што ви требаат во секое време.
Нашата понуда се движи од весници, списанија и телефонски книги, (брановидни) картони, струготини,бездрвна хартија , мешана хартија и картонска амбалажа.
Ние откупуваме хартија и ја продаваме во индустријата за производство на хартија и картон, каде што отпадната хартија се обработува за да се создадат нови производи.
На овој начин, отпадната хартија ефикасно се користи како секундарна суровина.

ПЛАСТИКА

Ние купуваме и продаваме сите видови пластика и филмови. Тие вклучуваат ПЕТ шишиња, кофи, големи кеси, земјоделски филм, сложена фолија, ленти за врзување, контејнери за отпад, елементи на браниците, капаци за собирање, растегливи филмови, вреќи со гранули, транспортни гајби.Купената пластика, по дополнителна обработка каде што е соодветно, ја продаваме на преработувачката индустрија, каде искористената пластика се обработува за да се создадат нови производи. На овој начин, помагаме да се обезбеди и оптимизира рециклирањето на вредните суровини.

ДРУГИ СУРОВИНИ

Покрај нашите главни пазари за отпадна хартија и искористена пластика, тргуваме и со стакло, дрво. Можностите се многубројни, а вашите индивидуални барања соодветно ќе бидат исполнети.- Плацеви за Откуп -

Плац БУТЕЛ-СКОПЈЕ
ул.Боца Иванова 7
тел.076 496 232

Плац КИСЕЛА ВОДА-СКОПЈЕ
ул.Борис Трајковски 204б
тел.076 496 230

Плац БИТОЛА
ул.Булевар 1 Мај 1
тел.075 270 307

Плац ПРИЛЕП
ул.Александар Македонски 55
тел.071 229 648

Плац ТЕТОВО
ул.Браќа Миладинови 1
тел.076 298 289

Плац ВИЗБЕГОВО-СКОПЈЕ
ул.5 531
тел.076 496 230 / 076 496 232 / 022 615 327

- Наши Политики -


ISO 9001

ISO 14001

Животна средина

Квалитет

Сертификат